Chúng tôi hân hạnh giới thiệu loại hình nghệ thuật Stained Glass kinh điển trong hệ thống mỹ thuật thế giới với kỹ thuật truyền thống của Châu Âu. Và đặc biệt là kỹ thuật tái bản đèn trang trí Tiffany được thực hiện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam bởi công ty Viet Stained Glass.